Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave februar 2016

Konsentrasjon av medikamenter

De fleste medikamenter krever at det er et visst nivå av virkestoff i blodet for at de skal være effektive. På den annen side kan det være skadelig dersom nivået er for høyt. Farmakologene gjør studier om hvilke medisindoser som er effektive. I denne oppgaven bruker elevene matematikk for å utforske hvordan nivået av medisiner i blodet endrer seg over tid, og hva som skjer hvis man endrer, hopper over eller dobler den daglige dosen. De skriver en rapport som kan bli til en informasjonsbrosjyre for pasienter. .

Disiplin: Matematikk
Varighet: 100 minutter
Målgruppe: Videregående skole
Aldersgruppe: 15-18 år

Dimensjoner for utforskende læring:

  • Undersøke situasjoner
  • Eksperimentere systematisk
  • Tolke og vurdere
  • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

Bli en ... kjemisk analytiker i farmakologi.

  • Kontekst: Oppgaven er knyttet til arbeidet for en farmakolog. Den fokuserer på å modellere og beregne hvordan nivået av legemidler i blodet utvikler seg under visse varierende forhold. En viktig side ved oppgaven er å kommunisere funnene i en instruksjon til pasientene.
  • Rolle: Elevene går delvis inn i rollen som farmakolog for å finne ut hvordan legemidler virker i kroppen. Det gjør de ved hjelp av matematiske modeller i stedet for å utføre eksperimenter i et laboratorium
  • Aktivitet: Elevene bruker en matematisk modell for å utforske endringer av medikamentnivåer i blodstrømmen under varierende betingelser. De presenterer sine funn i form av en instruksjon til pasientene. Aktivitetene viser hvordan en farmakolog kan bruke matematikk.
  • Produkt: Elevene skriver en informasjonsbrosjyre for pasienter, med instruksjoner om bruk og effekter av medisiner.

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Dersom elevene har mye matematikkunnskap som kan brukes for å løse oppgaven, kan oppgaven tilpasses kunnskapsnivået. Læreren må derfor være oppmerksom på hvilket kunnskapsnivå det er behov for ved tilpasninger.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Det er mulig at har det finnes spesifikk informasjon om dette i enkelte land (for eksempel fra Helsedirektoratet). Det vil likevel ikke påvirke oppgaven.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet

  • Hvilke ferdigheter utviklet elevene gjennom denne oppgaven?
  • Hvordan vet du om du har gitt elevene for mye eller for lite hjelp? Eller hjulpet dem for tidlig?
medikamenter

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet