Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave desember 2015

Vet vi egentlig hva vi spiser - og hvor mye?

Svaret på spørsmålet om hvor mye og hva vi spiser er svært viktig for våre liv, så alle bør vurdere energimengden i maten de spiser og forstå hva som utgjør et sunt kosthold. Ved denne vurderingen bør også regionale og kulturelle forskjeller tas i betraktning sammen med fysisk belastning. I tillegg til at dette er et personlig ansvar, har det også dukket opp nye yrker som fokuserer på å optimalisere menneskers ernæring. Dermed ser vi nå nye bransjer som arbeider med analyse og toksikologi innen matvarer, økologisk landbruk og ernæringsrådgivning ved siden av de tradisjonelle bransjene som f.eks landbruk, næringsmiddelindustri, bioteknologi etc. Elevene arbeider som fagfolk innen analyse av matvarer i et selskap/institutt som er orientert mot å optimalisere ernæring med hensyn på mengde og innhold (kvalitet). De bruker kalkyleinstrumenter (tilgjengelig fra Internett) for kvantitativ analyse og ernæringsportaler (tilgjengelig fra Internett) for kvalitativ analyse av matvarer, og tolker så resultatene av sin analyse i perspektivet av kulturelle forskjeller, innenfor en nasjonal, regional eller internasjonalt kontekst.

Disiplin: Tverrfaglig, mellom matematikk og naturfag (hovedsakelig kjemi, biologi, økologi), delvis knyttet til samfunnskunnskap
Varighet: Avhengig av den konkrete oppgaven, fra én leksjon (45 minutter) til et prosjekt over flere uker
Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole
Aldersgruppe: 11-18 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Anvende matematikk til problemer i det virkelige livet
 • Elevene prøver å løse problemer og bruke sin kunnskap til å finne løsninger
 • Elevene reflekterer over prosesser og resultater
 • Elevene utvikler sin egen forståelse
 • Konteksten er meningsfylt og praktisk
 • Formuleringen av spørsmålet åpner for forskjellige strategier for problemløsning
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon
 • Oppgaven innebærer en kulturell dimensjon relatert til matematikk og naturfag

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Oppgaven har en direkte tilknytning både til dagligliv og arbeidsliv
 • Rolle: Elevene arbeider som rådgivere og spesialister på matvarer
 • Aktivitet: Elevene analyserer ulike typer matvarer, hva de inneholder og hvordan de brukes i det daglige. De vil særlig se på de kulturelle, faglige og miljømessige dimensjonene ved å bruke nasjonale retter fra andre land som eksempler
 • Produkt: Analysere og optimalisere ernæring i hverdagen, planlegging av daglig matinntak med hensyn på energi, innhold og kvalitet
 • Relaterte yrker: Matvarespesialist, ernæringsrådgiver, analytisk kjemiker, biokjemiker

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Oppgaven kan brukes for ulike grupper av elever, både yngre (ikke mye fokus på beregninger, mer på den kvalitative siden av problemstillingen) og eldre (mer analytisk orientert med kobling til biokjemi).

Potensielle justeringer til lokale forhold

Den beskrevne problemstillingen/oppgaven er svært innrettet mot ett enkelt land, Tsjekkia. Det kan være behov for å finne en norsk nettbasert kalkulator for energi i matvarer, basert på de engelske og tsjekkiske eksemplene. Funnene fra ett land kan være svært motiverende ved sammenligning med resultatene fra andre land (andre mattradisjoner, ulike klimatiske forhold, annen innretning av landbruket osv.).

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet

 • Hvilke følgevirkninger kan initieres av denne oppgaven?
 • Hva slags bistand trenger elevene for å løse denne oppgaven?
Tradisjonell tsjekkisk lunsjrett Vepro-Knedlo-Zelo (svinestek med potetball og kål)

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag