Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave november 2015

Designe og bygge din egen støvsuger, hårføner eller lekebil

I denne oppgaven blir elevene bedt om å løse et problem ved å utvikle og forbedre en teknologi. De skal designe og bygge sin egen støvsuger, hårføner eller lekebil. Elevene skaper kreative løsninger på et utfordrende problem, og de arbeider på samme måte som ingeniører. Disse oppgavene fokuserer på bruk av MNT (matematikk, naturfag og teknologi) og forholdet mellom praktisk bruk av MNT og konseptuell tenkning. Gjennom slike praktiske og realistiske koblinger får elevene en mulighet til å se hvordan MNT er en del av dagliglivet rundt dem. Et annet viktig aspekt ved oppgaven er å vise hvilke styrker og svakheter slike oppgavetyper kan ha i sammenheng med kjønnsbalanse i MNT-aktiviteter. I denne forbindelse blir lærerne bedt om å være oppmerksom på mulige forskjeller i preferanser mellom gutter og jenter når de skal beslutte hvilke oppgaver som skal utføres i klasserommet.

Disiplin: Matematikk, fysikk, teknologi
Varighet: Utforsking, planlegging og design (30 minutter), bygging av en utvalgt gjenstand (60 minutter), presentere design og faktisk resultat til klassekameratene (30 minutter)
Målgruppe: Ungdomstrinn
Aldersgruppe: 11-15 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Undersøke situasjoner
 • Planlegge undersøkelser
 • Eksperimentere systematisk
 • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Oppgaven har en direkte tilknytning til arbeidslivet. Elevene utforsker hvordan enkelte grunnleggende produkter, slik som støvsuger eller hårføner, er bygget opp og fungerer. Elevene skaper kreative løsninger på et utfordrende problem, og de arbeider på samme måte som ingeniører
 • Rolle: Elevene arbeider i grupper som designere og ingeniører for å produsere en gjenstand
 • Aktivitet: Eleven vil både designe og bygge sin egen støvsuger, hårføner eller lekebil. Elevene får mulighet til å velge en oppgave blant de tre, ut fra hva de finner interessant
 • Produkt: Støvsuger, hårføner eller lekebil er aktuelle produktene
 • Relaterte yrker: elektroingeniør, designer

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Oppgavene kan også tilpasses til barnetrinn og videregående.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Ikke nødvendig

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet

 • Observerte du noen kjønnsrelaterte problemstillinger da elevene vurderte hva de skulle velge blant disse tre oppgavene? I så fall, hvordan har du tatt opp disse problemstillingene?
 • Synes du vi bør gi elevene mulighet for å velge oppgaver, eller skal læreren heller velge ut én oppgave?
lekebil

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag