Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave oktober 2015

Fuglekasse

Alle europeiske land søker å bevare alle fuglearter ved å beskytte deres leveområder, og derved å arbeide for verdens biologiske mangfold og bærekraften i menneskenes bruk av naturressurser. De fleste truede fuglearter kan forsvinne dersom de ikke får hjelp av menneskene. Én måte vi kan hjelpe fuglene på, er ved å bygge fuglekasser. Slike små hus for fugler kan være avgjørende for om fuglene kan overleve på et bestemt sted. Elevene arbeider som snekker eller designer i et selskap som produserer gjenstander av tre. Selskapet er blitt bedt om å bygge 1 000 fuglekasser. Disse fuglekassene skal settes opp på trær i en bestemt skog.

Disiplin: Tverrfaglig mellom matematikk og naturfag (biologi), design og teknologi
Varighet: 2 leksjoner for design (90 minutter), og 2-3 leksjoner for bygging (90-125 minutter)
Målgruppe: Øvre barnetrinn/mellomtrinn eller ungdomstrinn
Aldersgruppe: 10-12 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Utforskende tenking
 • Anvende matematikk til problemer i det virkelige livet
 • Elevene prøver å løse problemer og bruke sin kunnskap til å finne løsninger
 • Elevene reflekterer over prosesser og resultater
 • Elevene utvikler sin egen forståelse
 • Konteksten er meningsfylt og praktisk
 • Formuleringen av spørsmålet åpner for forskjellige strategier for problemløsning
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Oppgaven har en direkte tilknytning til arbeidslivet Elevene spiller en gitt rolle, utfører typiske arbeidsaktiviteter og skaper et autentisk produkt
 • Rolle: Elevene arbeider som designere og snekkere
 • Aktivitet: Studentene velger ut fuglearter, designer, produserer og presenterer en tegning av fuglekassen
 • Produkt: Tegning av en fuglekasse og/eller en ferdigbygd fuglekasse
 • Relaterte yrker: Designer, snekker

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Man kan bruke bare den første delen av oppgaven. Den første delen av oppgaven kan brukes for elever på 10-12 år. Den andre delen, som omfatter bygging av fuglekassen, kan passe for eldre elever i design- og teknologitimer.

Potensielle justeringer til lokale forhold

På Internett eller i trykket form kan det finnes informasjon på morsmålet om fugler og passende fuglekasser. Videoene er uten ord, slik at de kan brukes som de er.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet

 • Hvilke ferdigheter styrkes av denne oppgaven?
 • Hvilken bistand trenger elevene for å løse denne oppgaven?
fuglekasse

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag