Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave september 2015

IQ-spilldesign

Den grunnleggende oppgaven er å utforme et IQ-spill (slik som detektivspillet/sebra-gåten, en Happy Cube, en Impuzzable-terning eller puslespill med treringer). Likevel er dette bare begynnelsen slik en spilldesigner ville se det. Man må også utvikle ulike vanskelighetsgrader, eller spill som tilfredsstiller forskjellige behov, som f.eks.: Anbefalt for en gitt aldersgruppe, med flere løsninger eller med skjulte pedagogiske mål. Avhengig av alderen på elevene og den tidsrammen du har, kan elevene begynne med å lage sitt eget IQ-spill og ende opp med å analysere vanskelighetsgrader eller utvikle programmer (evt. apper for telefon) for IQ-spillet de har funnet opp.

Disiplin: Matematikk, teknologi, informatikk
Varighet: fra 2 x 90 minutter til lange prosjekter (avhengig av hvor dypt du vil gå)
Målgruppe: Hovedmålgruppen er videregående skole, men med små modifikasjoner kan aktiviteten kan brukes fra barnetrinn til etterutdanning for voksne, med fokus avhengig av aldersgruppe
Aldersgruppe: 9-99 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Konteksten er meningsfylt
 • Situasjonen åpner for flere løsningsstrategier
 • Elevene planlegger utforskning
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Leke- og spillbransjen
 • Rolle: Elevene arbeider som spilldesignere (eller testere)
 • Aktivitet: Elevene blir bedt om å designe et IQ-spill av en gitt type, med mulig ytterligere spesifikasjon ( slik som en gitt vanskelighetsgrad eller med flere løsninger)
 • Produkt: IQ-spill (avhengig av type kan dette være en tankenøtt, et puslespill av tre eller puslebiter som er skåret ut i skum)
 • Relaterte yrker: Spilldesigner

Tilgjengelig materiale:

Det finnes lærerveiledninger og og utdelingsark for disse tre IQ-spillene:

 • Detektivspillet (sebra-gåten): Lærerveiledning, tre utdelingsark
 • Happy Cube: Lærerveiledning, utdelingsark
 • Impuzzable: Lærerveiledning, utdelingsark

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Oppgaven kan justeres til en hvilken som helst aldersgruppe over 9 år. På barnetrinnet kan du gi elevene flere verktøy og flytte fokus fra designdelen over til hvordan det kan produseres mest effektivt. Siden Happy Cube er skåret ut av skumplast og hvis elevene får 5 x 5 biter, behøver de bare å tegne små enheter som vil bli fjernet, og de må gjøre dette på en måte slik at brikkene vil passe til en kube. På ungdomstrinnet kan lærerne be elevene lage et design på papir som består av en utbrettet kube. I videregående kan du be elevene om å analysere kompleksiteten av "monteringsprosessen". Eventuelt kan du be dem om å designe en kube som gjør det mulig å bruke flere løsninger som er litt mer komplekse, eller om å utforme et vanskelig puslespill (et puslespill som er vanskeligere enn et eksempel). Dersom elevene er svært avanserte, kan de også lage et dataprogram som er i stand til å generere og å løse og analysere slike puslespill. De samme kommentarene gjelder for Impuzzable-kuben. På barnetrinnet kan du bruke plastilin (eller noe lignende) for å lage bitene og du kan la elevene prøve hverandres puslespill og rangere dem etter vanskelighetsgrad. I ungdomsskolen kan du bruke finérplater og la elevene beregne dimensjonene på hver av de todimensjonale bitene for å for å bygge de tredimensjonale bitene. I videregående kan du også analysere antall ulike løsninger og kompleksiteten i puslespillet. Når du arbeider med detektivspillet/sebra-gåten kan du gi elevene kort med tegninger på (drikkevarer, biler, etc.). Med denne teknikken kan selv ni år gamle barn løse komplekse problemer. Du kan be elver i videregående skole om å konstruere et problem som oppfyller andre betingelser, som f.eks.: Løsningen er ikke unik (slik at hvis den som løser det ikke er tilstrekkelig nøye, vil svaret være ufullstendig), løsning av gåten krever at man tar for seg flere tilfeller (og antall trinn i hvert tilfelle er større enn et gitt antall), osv.

Ekstra

spill

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag