Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave juni 2015

Isolering av hus

Isolering av hus og energiforbruk som skyldes utilstrekkelig isolasjon er vanlige problemer i våre samfunn. I denne aktiviteten ber vi elevene om å undersøke to ulike faktorer som kan bidra til forskjellig energiforbruk for oppvarming av to hus som tilsynelatende er like. Til slutt vil vi invitere elevene til å konstruere sin egen modell av et hus med god isolasjon, basert på resultatene av undersøkelsen, og diskutere de praktiske løsningene som bygningsingeniører og arkitekter bruker når de utformer hus.

 • Bruk av ulike materialer for å bygge et hus
 • Bruk av ulike isolasjonsteknikker
 • Kombinasjon av de nevnte faktorene

Disiplin: Fysikk med kobling til matematikk
Varighet: 90 minutter
Målgruppe: Grunnskoleelever
Aldersgruppe: 12-15 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Planlegge utforskning, utforme eksperimenter og styre variabler
 • Bruk av ulike materialer for å bygge et hus
 • Bruk av ulike isoleringsteknikker
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: En bygningsingeniørs arbeid
 • Rolle: Bygningsingeniør og/eller forsker
 • Aktivitet: Elever planlegger eksperimenter for å forstå hvordan isolering av hus fungerer
 • Produkt: Modeller av hus som viser de beste måtene å isolere et hus på
 • Relaterte yrker: Bygningsingeniører og arkitekter

Tilgjengelig materiale:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Denne aktiviteten kan brukes for å engasjere elevene i vitenskapelige undersøkelser, designe eksperimenter og argumentere. Lærerne kan tilby ulike typer bistand ved utforming av eksperimentene, basert på elevenes nivå. Særlig dersom elevene ikke har kompetanse til å utforme gode eksperimenter, kan læreren diskutere de foreslåtte eksperimentene og forklare hvorfor og hvordan er det viktig å kontrollere variablene i et godt eksperiment. I tillegg kan en bygningsingeniør eller arkitekt inviteres til klassen for å diskutere de praktiske metodene de bruker når de utformer bygninger.
Endelig kan det brukes teknologi til å samle inn og plotte data (grensesnitt).

hus

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag