Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave mai 2015

Innkjøring til parkeringskjeller

Målet med denne oppgaven er å tilrettelegge en innkjøring fra gaten til en garasje som ligger på et lavere nivå, slik at ulike typer biler og andre bevegelige gjenstander som barnevogner, rullestoler, etc. kan kjøre inn og ut. Det er ønskelig å gjøre overgangen fra gaten til kjelleren som kort som mulig. Oppgaven innebærer bruk av matematiske ideer i forbindelse med veibygging, bildesign, arkitektur og trafikkstyring (fartshumper). Elevene forventes å utforske en virkelig situasjon ved hjelp av papirmodeller og programvare for dynamiske geometriberegninger. Med grunnlag i eksperimenter vil de forbedre sin intuisjon for situasjonen som vurderes, formulere og verifisere antagelser og endelig finne frem til praktisk akseptable løsninger.

Disiplin: Matematikk, informasjonsteknologi (IT)
Varighet: To leksjoner (90 minutter), del 1 og del 2, med lekser mellom leksjonene.
Målgruppe: Ungdomsskole, videregående skole
Aldersgruppe: 12-17 år, men kan tilpasses til andre aldersgrupper

Dimensjoner for utforskende læring:

  • Konteksten er meningsfylt
  • Elevene planlegger utforskning, de gjør forskjellige antagelser og tester dem
  • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

  • Kontekst: Arkitektur og design
  • Rolle: Studentene blir bedt om å utforme en rettlinjet skråning som forbinder gaten med parkeringskjelleren
  • Aktivitet: Elevene arbeider i grupper med å utforske en virkelig situasjon ved hjelp av papirmodeller og programvare for dynamiske geometriberegninger
  • Produkt: Papirmodeller av den rettlinjede skråningen

Tilgjengelig materiale:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Del 1 er også egnet for yngre elever ned til grunnskole, så lærere i grunnskolen kan velge å bare gjøre del 1. Ellers kan oppgaven som helhet justeres ved å variere varigheten av leksjonene, for eksempel ved å utvide fra to til tre leksjoner (se eksempel på leksjonsplan).

Potensielle justeringer til lokale forhold

Ikke nødvendig.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

Del dine erfaringer med kolleger!

Ytterligere informasjon

Denne oppgaven er inspirert av (og er en videreføring av) Parking Problem som ble foreslått av det spanske mascil-teamet (se http://www.mascil-project.eu/classroom-material).

parkeringskjeller

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag