Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave februar 2015

Rørklemmen

Hvordan kan du installere en treningsstang i en døråpning? En enkel og vanlig måte å gjøre dette på er å bruke rørklemmer. Men hvordan blir rørklemmene produsert? I denne oppgaven skal elevene ikke bare tenke over dette spørsmålet - de skal faktisk produsere sin egen rørklemme. Hvilken elevgruppe klarer å lage en rørklemme som er tilstrekkelig nøyaktig til å gi sikkert feste for en treningsstang i en døråpning?

Disiplin: Matematikk/mekanikk
Varighet: Fire leksjoner
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 11 - 15 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Situasjonen åpner for flere løsningsstrategier
 • Elevene planlegger utforskning
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Beregning av den flate lengden (lengde før bøying) av for eksempel en rørklemme er en grunnleggende oppgave som utføres av mekaniske ingeniører.
 • Rolle: Elevene arbeider i grupper med en klar oppgave i et kontrollert miljø.
 • Aktivitet: Aktivitetene er relatert til og ligner på det som skjer i en bedrift.
 • Produkt: Rørklemmen er det endelige produktet.
 • Relaterte yrker: Mekanisk ingeniør.

Tilgjengelig materiell:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

For klasser med yngre elever kan man se bort fra enkelte deler av oppgaven, for eksempel bøyeradiene for vinkelen på 90° og/eller observasjon av de nøytrale fibrene. Man kan også be eldre elever om å vurdere aspektet ved at metallet strekker seg i bøyeprosessen, dvs. den såkalte bøyetoleransen (forholdet mellom den nøytrale aksen og materialets tykkelse). Elevene kan slå opp i en tabell for å finne bøyetoleransen og ta den med i sine beregninger.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Formelle justeringer: Alt etter hvilket land du er i, bør du kanskje endre dataene som angis i skissene (f.eks 2.5mm til 2,5 mm). Ta kontakt dersom dette er tilfellet, så kan vi sørge for skissene for deg.

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

 • Hvor åpen er oppgaven? Hvordan kan den gjøres mer åpen?
 • Hvilke ferdigheter utvikler elevene når de utfører denne oppgaven?
 • Hvor mange rørklemmer bør hver gruppe få lov til å produsere?
 • Gå til diskusjonsforumet for månedens problem januar 2015:
Rørklemme

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag