Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave januar 2015

Telle mennesker

Barn begynner å telle fra en veldig tidlig alder. Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling strekker seg ut over skolen, og det er en viktig aktivitet innen mange fagområder som biologi, økologi, geologi, medisin, journalistikk, sosiologi ... I motsetning til skolens hverdag, der telling normalt er en uproblematisk og grei aktivitet, kan telling bli en virkelig utfordrende oppgave i arbeidslivet. I denne aktiviteten skal elevene tenke ut sin egen plan for å telle antall mennesker som befinner seg på et stort offentlig område.

Disiplin: Matematikk
Varighet: To-tre leksjoner (55 minutter hver)
Målgruppe: Mellom- eller ungdomsskole
Aldersgruppe: 10-12 eller 12-14 år

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Undersøke situasjoner
 • Planlegge undersøkelser
 • Tolke og vurdere
 • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: Presse og massemedia
 • Rolle: Elevene arbeider som journalister som skal skrive en nyhetsartikkel om et massemøte på et stort offentlig område
 • Aktivitet: Arbeide med å lage en plan for å anslå hvor mange mennesker som deltar i en demonstrasjon eller et massemøte.
 • Produkt: Kort avisartikkel som gjengir det estimerte antallet og drøfter den matematiske begrunnelsen for beregningen.
 • Relaterte yrker: Journalist

Tilgjengelig materiell:

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

 • Hvilke kompetanser, utover de matematiske, utvikler elevene når de arbeider med denne oppgaven?
 • Kan man støte på telleproblemer i andre yrker? Kan dette brukes til å utforme en oppgave som kobler realfag til arbeidslivet?
 • Gå til diskusjonsforumet for månedens problem januar 2015:
telle mennesker

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag