Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave desember 2014

Hørselsproblem

Selv et lite eller moderat tap av hørsel kan gi effekter på enkeltpersoners sosiale funksjon, og derfor er det et viktig helseanliggende. Nedsatt hørsel kan forårsakes av problemer i forskjellige deler av øret. Audiografer utfører en rekke tester for å diagnostisere kilden til og graden av alle slags hørselstap. I denne leksjonen (eller leksjonene) skal elevene: a) Utforme en enkel hørselstest b) Bruke testen sin for å konstruere sin egen definisjon av hva som menes med "normal" hørsel c) Kritisk sammenligne sin egen test og resultatene med andre d) Lære om ulike typer hørselstap og hvordan de blir diagnostisert e) Forstå noe av arbeidet som utføres av en audiograf f) Spille rollen som en audiograf for å diagnostisere vanlige hørselsproblemer fra audiogrammer.

Disiplin: naturfag (biologi, fysikk) og teknologi
Varighet: To leksjoner
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 12-14 år, men kan tilpasses for andre aldersgrupper (se potensielle justeringer nedenfor)

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Undersøke situasjoner
 • Planlegge undersøkelser
 • Eksperimentere systematisk
 • Tolke og vurdere
 • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

Problemstillingen er relatert til arbeidsoppgavene for en audiograf. Senere vil elevene gå inn i rollen som en audiograf for å tolke eksempler på audiogrammer.

 • Kontekst: Audiografens arbeid
 • Rolle: Designer og deretter audiograf
 • Relaterte yrker: Audiograf

Tilgjengelig materiell:

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

 • Hvordan ble spørreteknikker brukt for å hjelpe elevene med å utvikle deres design?
 • Hvilke spørsmålstyper var mest effektive?
 • Hvordan lot lærerne elevene utvikle sine egne ideer, samtidig som de ble hjulpet til å forbedre designet?
 • Gå til diskusjonsforumet for månedens problem desember 2014:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

Oppgaven kan tilpasses for bruk med elever med tidligere kjennskap til lyd, eller den kan brukes til å innføre emnet. Dermed kan den brukes med yngre elever, med noe veiledning fra læreren angående utformingen.

Potensielle justeringer til lokale forhold

Det er ikke behov for noen justering for å bruke selve oppgaven, men lærerne kan ønske å sjekke om de summariske dataene for hørselstap er korrekte for deres eget land (se "Kontekst" i lærerveiledningen og side 3 i Power Point-presentasjonen). Det kan være nødvendig å tilpasse eventuelle påfølgende diskusjoner om yrkesvalg innen audiometri til den nasjonale konteksten. Merk at videoene er på engelsk.

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag