Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Månedens oppgave november 2014

Sykkelforsikring

Sykler blir stjålet stadig vekk. Derfor kan det være greit å ha en sykkelforsikring. I denne oppgaven blir elevene bedt om å lage en instruksjon for et forsikringsselskap om hvordan man kan kalkulere en "rettferdig" forsikring for en sykkel og en "rettferdig" erstatning for en stjålet sykkel. Oppgaven omfatter å gjøre valg, begrunne og forsvare beslutninger og å sammenligne ulike løsninger.

Disiplin: Matematikk
Varighet: To leksjoner (90 minutter)
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 12-15 år, men kan tilpasses for yngre elever

Dimensjoner for utforskende læring:

 • Konteksten er meningsfylt
 • Situasjonen åpner for flere løsningsstrategier
 • Elevene planlegger utforskning
 • Oppgaven støtter samarbeid og kommunikasjon

Dimensjoner for arbeidslivet:

 • Kontekst: (Sykkel-)forsikring
 • Rolle: Elevene arbeider som rådgivere for et sykkelforsikringsselskap.
 • Aktivitet: Gruppearbeid for å utarbeide en instruksjonshåndbok for et sykkelforsikringsselskap
 • Produkt: Produktet er en håndbok for forsikringsselskapet i form av et skriftlig dokument, hvor de foreslåtte kalkulasjonene blir beskrevet og begrunnet.
 • Relaterte yrker: Forsikring, risikohåndtering, yrker der data fra det virkelige livet blir forvandlet til en matematisk modell.

Tilgjengelig materiell:

Forslag til spørsmål for diskusjon blant lærerne på nettstedet:

 • Hvordan kan du som lærer oppmuntre og støtte elever i retning av mer komplekse løsninger som fortsatt er innenfor deres rekkevidde?
 • Hva er viktig for deg når du planlegger og arrangerer diskusjon med hele klassen?
 • Hvordan vil denne oppgaven utvikle elevenes forståelse av begrepet "matematisk funksjon"?
 • Gå til diskusjonsforumet for månedens problem november 2014:

Potensielle justeringer for andre aldersgrupper

 • Antallet og kompleksiteten av variabler det må tas hensyn til kan begrenses eller utvides. For grunnskolenivå kan instruksjonen som er oppgavens produkt være i form av et skriftlig dokument (naturlig språk) og/eller enkle tabeller/diagrammer. For videregående skole kan instruksjonen også omfatte matematiske formler. Forskjellige formler kan sammenlignes.

Ekstra

Verktøy fra mascils verktøykasse som kan være nyttig:

Oppgaven (i modifisert form) og noen elevers arbeid med oppgaven er beskrevet i Schou, J., Hansen, H. C., & Schou, J. (2008). Matematik for lærerstuderende-Omega. Samfundslitteratur. (Språk: Dansk.)

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

Tidligere måneders oppgaver

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag