Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Designe oppgaver

mascil har utarbeidet et notat som viser hvordan du kan utforme og tilpasse utforskende læringsmateriell til bruk i undervisningen i matematikk og naturfag.
Hensikten med dokumentet er å gi en innsikt i hvorfor og hvordan mascil-oppgaver fremmer utforskende læring, samt hvordan oppgavene er relatert til arbeidslivet. I dokumentet blir det også beskrevet hvordan lærere kan tilpasse masciloppgaver eller andre oppgaver fra lærebøker eller liknende slik at de passer bedre til elevenes behov, og slik at oppgavene fungerer bedre for å fremme utforskende læring, samt vise hvordan det går an å knytte oppgavene til sitasjoner i arbeidslivet.
Les mer

books
Følg oss på twitter!

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet