Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Nødanrop

Sammendrag

Effektiv håndtering av nødanrop er svært viktig, Operatøren må bestemme om oppringingen gjelder en hendelse som krever umiddelbar respons eller ikke. Hvis det er et tilfelle som krever umiddelbar respons, vil tiden det tar for nødetatene å komme frem til stedet bli målt. I denne oppgavene vil elevene bli forelagt en del data om umiddelbar responstid på nødsamtaler, fordelt på politipatruljer. I rollen som politiinspektør vil elevene studere disse dataene for å sammenligne resultatene for de forskjellige patruljene, og beregne en gjennomsnittlig suksessrate for hele divisjonen for én måned.

Disiplin: Matematikk
Varighet: En leksjon
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 11 - 15 år

Dimensjoner for utforskende læring:

  • Planlegge undersøkelser
  • Eksperimentere systematisk
  • Tolke og evaluere
  • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

  • Kontekst: Oppgaven foregår på kontoret til et politidistrikt. Data (som presenteres i et regneark og diagrammer) om patruljenes effektivitet ved hendelser som krever umiddelbar respons blir analysert for å besvare spørsmålet: Blir hendelsene tatt hånd om innenfor de bestemte tidsmålene?
  • Rolle: Elevene er ikke plassert eksplisitt i rollen som politiinspektør. Sammenhengen, dataene og spørsmålene kan imidlertid lede til at de selv ser seg i denne rollen.
  • Aktivitet: Studenter bruker matematiske ferdigheter og kunnskap til å analysere data for responstid som presenteres i et regneark (tabell og flere diagrammer). Dette ligner på hvordan en politiinspektør ville gjøre det.
  • Produkt: Produktet er en prosedyre for å beregne gjennomsnittlig suksessrate for hele divisjonen for én måned. Resultatet kan enten presenteres i form av en rapport eller som et nyhetsbrev for divisjonen.
  • Relaterte yrker: Politibetjent

Tilgjengelig materiell:

sjokoladebiter

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag