Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life

Utvinning av sjokoladebiter

Sammendrag

Del 1 Bearbeiding av mineraler. Dette er en praktisk aktivitet som antagelig vil appellere til mange. Den bruker problemet med utgravning av sjokoladebiter fra en kjeks som en analogi for vanskene ved å utvikle mineralressurser.
Del 2 Kobbergruvedrift. Dette er en øvelse i dataanalyse, som er utformet for å vise hvilken betydning analogien som er anvendt i del 1 kan ha i det virkelige liv.

Disiplin: naturfag (kjemi) og teknologi
Varighet: To leksjoner
Målgruppe: Ungdomsskole
Aldersgruppe: 14 - 16 år

Dimensjoner for utforskende læring:

Lærerens tilnærmingsmåte er nøkkelen til å sikre oppgavens IBL-aspekter. Læreren må stille spørsmål om hvordan man kan hente ut "sjokolademalm" fra "kjeksberget" i en så ren form som mulig. Still spørsmål om utbytte og hvordan man kan forklare at utbyttet varierer etc.

  • Undersøke situasjoner
  • Planlegge undersøkelser
  • Eksperimentere systematisk
  • Tolke og evaluere
  • Kommunisere resultater

Dimensjoner for arbeidslivet:

Oppgaven er relatert til problemstillinger innen drift av kobbergruver. Den retter seg mot problemet om hvordan man kan utvinne malm fra berget, og de miljømessige konsekvensene av gruvedrift. Den går spesielt inn på problemet med hva man skal gjøre med avfallet. Elevene vil oppleve dette når de trekker ut sjokolade (malm) fra en kjeks (berg), og beregner og sammenligner volumet av malmen med avfallsvolumet.

  • Kontekst: Oppgaven består av to deler, som er plassert i to forskjellige sammenhenger. Den første delen dreier seg om å hente ut sjokoladen fra sjokoladekjeks. I den den andre delen relateres dette eksperimentet til arbeidet i en kobbergruve, eller mer generelt å arbeide med utvinning av metaller, med særlig vekt på de miljøproblemene som er knyttet til utvinning av mineraler.
  • Rolle: Elevene opptrer som gruveingeniører som undersøker metoder for å hente ut nyttige mineraler fra berg. I dette tilfellet er mineralet sjokolade, og berget er en kjeks. Aktiviteten med å utvinne sjokolade fra kjeks er en analogi av arbeidet til en gruveingeniør.
  • Aktivitet: Studenter utformer og gjennomfører et eksperiment med å trekke ut sjokolade fra sjokoladekjeks. Dette kan sees som en analogi til å utvinne kobbermalm fra berg.
  • Produkt: Produktet av oppgaven er en rapport til ledelsen i gruveselskapet, der resultatene av elevenes undersøkelse og eksperiment presenteres.
  • Relaterte yrker: Gruveingeniør, bearbeiding av mineraler

Tilgjengelig materiell:

sjokoladebiter

Utdelingsmateriell

Diskusjonsforum

books
Følg oss på twitter!

HiST
Høgskolen i Sør-Trøndelag