Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Nyhetsbrev april 2016

En nylig rapport om realfagsutdanningen i Europa (Science Education for Responsible Citizenship, European Commission 2015) fra eksperter oppnevnt av Europakommisjonen, trekker opp viktige innsikter og anbefalinger for matematikk- og naturfagutdanningen. Blant annet påpekes det hvor viktig kunnskap i og om realfagene er for å skape samfunnsengasjerte og bevisste borgere som er kreative og innovative og i stand til å arbeide sammen for en felles framtid. les mer
Nyhetsbrev april 2015

Konferansen "Educating the eduvcators" som ble arrangert i desember 2014 utgjorde en viktig milepæl for mascil-prosjektet, og ble en stor suksess med over 170 deltakere fra 21 ulike land. i dette nyhetsbrevet kan du lese mer om bakgrunn, organisering, innhold, mål, utbytte og lærdommer... les mer
Nyhetsbrev mai 2014

Interessen for innovasjon i matematikk og naturfag er den faktoren som forener våre lesere. Enten du arbeider med utdanningspolitikk, er skoleleder, lærer, lærerutdanner eller rett og slett er interessert i å utforske grensene for matematikk og naturfag i klasserommet i det 21. århundre, er vi glade for å presentere det andre nyhetsbrevet fra mascil for deg. Å gå i spissen for engasjerende og relevant matematikk- og naturfagundervisning av høy kvalitet er et sentralt mål for mascil-prosjektet. Vi arbeider på mange nivåer ... les mer
Abonnere på nyhetsbrev

Er du interessert i å abonnere på mascils nyhetsbrev? Du kan tegne et abonnement som sikrer deg nyhetsbrevet straks det publiseres direkte til din epost. Skriv en epost til freiburg-mascil@lists.ph-freiburg.de, så sikrer du deg å alltid være oppdatert med de siste nyhetene!


books
Følg oss på twitter!

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Naturfagsenteret
Naturfagsenteret

Matematikksenteret
Matematikksenteret

FYR
FYR