Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life
Educating the educators 3 mascil final conference

Den 3. internasjonale konferansen Educating the educators rettet mot lærere, lærerutdannere og forskere og andre som er enagsjert i profesjonsutvikling for lærere blir arrangert 7. - 8. oktober 2019 i Freiburg, Tyskland. Konferansen Educating the educators III markerer avslutningen av det internasonale prosjektet MaSDiV.
Se programmetMånedens oppgave for april 2016

buss
En skolebuss henter elevene om morgenen og kjører dem tilbake om ettermiddagen, og bussen stopper på bestemte steder underveis. For skolebussene er den totale tiden på bussen alltid den viktigste faktoren (elevene må komme til skolen i tide), og kjøretiden mellom to bussholdeplasser er kjent. Siden bussen skal hente barn på hver eneste bussholdeplass, må turen (som starter og slutter på skolen) nødvendigvis legges innom alle holdeplassene. Ettersom bussen gjentar den samme ruten hver dag i løpet av skoleåret, er det svært viktig å finne den optimale ruten. Elevene skal løse en oppgave som vanligvis hører til hos busselskapets trafikkledelse. De skal lage en kartskisse av det aktuelle området, med markering av veier, bussholdeplasser og skissere rutetider.
Les mer


mascil i klasserommet

Oppgaver og aktivteter fra mascil skaper engasjement hos elevene. Tirsdag 4.mars jobbet elevene på 7.trinn på Brekkåsen skole i Melhus med "Utbygging av Klemmetsmyra II". Det startet med en befaring på Klemmetsmyra. Elevenes oppgave var å prosjektere området med begyggelse, veger, lekeplasser etc. Ved slutten av økta fikk elevgruppene presentere sine forslag for "kommunens representanter".
mascilaktivitet på Brekkåsen skoleMånedens oppgave

Hver måned fra og med oktober 2014 vil mascil publisere en spesielt utvalgt oppgave. Noe for deg eller for elevene? Eller begge?Oppgavebanken

Her finner du de gode oppgavene. Noen av oppgavene er på norsk mens andre kun finnes på engelsk.

Oppgaver på engelskProfesjonsutvikling

Etter- og videreutdanning for lærere er en viktig del av mascils virksomhet.
mascil har utviklet en verktøykasse for profesjonsutvikling:Politisk bakgrunn og kontekst

Utdanning er en viktig del av den politiske konteksten i alle land. I mascil har hvert deltakerland bidratt til rapporter som beskriver utdanningen i hvert land og i Europa som helhet. Dette danner en bakgrunn som prosjektet bygger på i bestrebelsen for å utvikle et best mulig undervisninsgssystem i framtida.


books
Følg oss på twitter!

Hva er mascil?

mascil står for Mathematics and Science for Life. Dette er et prosjekt finansiert gjennom EUs 7.rammeprogram. Prosjektet har deltakere fra 18 institusjoner i 13 forskjellige land. Prosjektets formål er å øke bruken av utforskende læring i realfagene på alle skolenivå slik at elever utvikler større forståelse for og interesse innen naturfag og matematikk. Spesielt er det et mål å utvikle arbeidsmåter og materiell som viser og utnytter koblingen mellom realfagene i skolen og arbeidslivet utenfor skolen. Den norske partneren i mascil er NTNU.


mascil i media

Foto: Jens Petter Søraa
Lørdag 5.desember hadde Uke-Adressa en stor reportasje om matematikksatsingen i Melhus kommune.
Les mer (krever abonnement).

Hva kan jeg bli med realfag?

Ny flott ressursportal for realfagslærere. Her finner du informasjonssider og videoer som viser hvordan matematikk og naturfag brukes i ulike yrker.
Les mer

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Naturfagsenteret
Naturfagsenteret

Matematikksenteret
Matematikksenteret

FYR
FYR